tactrix openport dont working

VDash wspiera tylko Dice (lub ewentualnie vcx nano), ale polecamy Dice, choćby nawet chińskiego klona.

Report a bug/hint